BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / Hangi mallara haciz uygulanamaz
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 Hangi mallara haciz uygulanamaz

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

Haciz işlemi nasıl gerçekleşir?

Kesinleşen icra takibine veya bir mahkeme kararına istinaden, İcra Müdürlüğü vasıtasıyla icra memuru, dilerse alacaklı veya avukatı, gerektiği takdirde çilingir ve Polis eşliğinde haciz yapılarak, borçlunun malları üzerinde haciz işlemi yapılır. Bu işlemde bulunan avukat da görevi başında Hakim ve Savcı statüsündedir.
Alacaklı veya vekilinin talebi üzerine borçlunun malları yediemine götürülmek üzere haciz mahallinden alınır (muhafaza) veya alacaklının muvafakat etmesi halinde borçluya veya 3.kişiye yediemin olarak bırakılabilir.

Haczedilen mallar ne yapılır?

Haczetmek borçlunun mallarını götürmek değildir. Dilenirse yeddiemin olarak mallar borçluya ve bir başkasına emanet olarak bırakılabilir. Alacaklı veya vekili borçlunun mallarının muhafazasını (bir yeddiemine götürülmesini) isteyebilir. Bu durumda haczedilen mallar yeddiemin deposuna götürülür ve satış işlemleri bitene kadar veya borç ödenip haciz kalkana kadar burada muhafaza edilir. Ancak yedieminlik ücreti borçlu tarafından ödenir.

Hangi Mallara haciz uygulanamaz?

Bilgi: Haczin uygulandığı ev Borçlunun anne veya babası ile birlikte oturduğu ev olması o evde haciz yapılmayacağı anlamına gelmez. Evdeki eşyaların 3.kişilere ait olduğu iddiası haciz tutanağına işlenir. Fatura ve belgeleri ibraz ederek istihkak iddiasında bulunmak mümkündür…

Madde 82 - (Değişik: 18/2/1965 - 538/46 md.)
    Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:
    1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
    2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasıyla borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
    3. Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,
    4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ve ziraat aletleri;
değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alat ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,
    5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları, KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)
    6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,
    7. Borçlu bağ, bahçe veya meyve veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alat ve edevat,
    Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,
    8. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,
    9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,
    Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,
    10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,
    11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,
    12. Borçlunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)
    Medeni Kanunun  807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2,3,4,5,7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline munhasırdır.

Haciz Nasıl Kalkar?

Borcun ödenmesi halinde, Alacaklı veya avukatının talebi üzerine haciz İcra Müdürlüğü tarafından kaldırılabilir. Ayrıca İcra ve İflas kanununda yazan satış isteme süresinde haczedilen mallar hakkında satış istenmemiş ise İcra dairesinden hacizin kaldırılması talep edilebilir.


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU